Meer
Publicatiedatum: 17-05-2017

Inhoud

Programma onderdelen

3. Economie

Doelstellingen

D.3.01 Manifesteren als een stimulerende en faciliterende gemeente

Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van duurzame werkgelegenheid en het bevorderen daarvan. Een duurzame en evenwichtige economische groei houdt de kernen ook in sociaal verband vitaal. Social return on investment (SROI) is ook een aspect dat aandacht krijgt. 

 

G

Wij geven hier op verschillende manieren een actieve invulling aan. Denk hierbij aan de verschillende subsidieregelingen, voor inwoners en ondernemers,  zoals het Leefbaarheidsfonds en de stimuleringscheques gezondheidstoerisme. Inzet van onze social media om aan deze doelstelling uitvoering te geven vindt ook regelmatig plaats.

D.3.02 Een bijdrage leveren aan een duurzame vernieuwing van het toeristisch product.

Een duurzame vernieuwing van het toeristisch-recreatieve aanbod. Dit kan door samenwerking gericht op kwaliteitsverbetering, variatie, innovatie, verduurzaming en jaarrondtoerisme. Gemeente stelt kaders op en geeft hier samen met bedrijfsleven, inwoners of samenwerkingscoalities uitvoering aan. Gastheerschap en promotie zijn een onderdeel hierbij.  

G

Het budget Toeristische Impuls en het Duurzaamheidsplan zijn bij uitstek de instrumenten om een innovatieve en duurzame bijdrage te verlenen aan het Toeristisch product Veere.

Voorbeelden hiervan zijn de projecten in het Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme, de pilot verbreding E-vervoer Veere e.d.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2017 primitief Begroting voor wijziging 1e burap 2017 Begrotingswijzigingen 1e burap 2017 Begroting na wijziging 1e burap 2017
Lasten 1.951 1.981 186 2.168
Baten 7.782 7.813 0 7.813