Uitgaven

10,39%

€ -655

x € 1.000
10,39% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

9,37947055591697E+16%

€ -655

x € 1.000

Overhead

Uitgaven

10,39%

€ -655

x € 1.000
10,39% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

9,37947055591697E+16%

€ -655

x € 1.000
Inhoud

Taakveld overhead

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 1e burap 2019 Begrotingswijzigingen 1e burap 2019 Begroting na wijziging 1e burap 2019
Lasten 8.541 655 9.196
Baten 160 0 160

Financiële analyse

Nr begrotingswijziging Toelichting begrotingswijziging Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
1 Dit betreft een herschikking van het budget voor Science in Residence. Dit budget gaat naar het programma Volksgezondheid en milieu.  -35  
2 Personele mutaties 638  
3 De lasten voor de aansprakelijkheidsverzekering zijn structureel hoger. We hebben de afgelopen jaren meer schades gehad. Dit bedrag dekken we uit de ruimte binnen de post structureel onvoorzien.  30  
  Overige mutaties 22  
    655 0
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud