Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar.

1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar.
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 13-09-2017

Oefening en training is een belangrijk aspect voor het bestrijden van crises en rampen. Wie een rol heeft, neemt actief deel aan thema- en functiegerichte trainingen. Dat varieert van functie- en rolgerichte trainingen en oefeningen, tot thematische trainingen met een bepaald scenario of risico als uitgangspunt. Die laatste trainingen zijn vaak multidisciplinair, zodat we ook weten wat we van andere kolommen (brandweer, politie, GHOR, defensie, RWS, etc.) mogen verwachten.



Toelichting

De themadag in april is niet doorgegaan. Het thema in oktober is cyber. In het februari hebben we deelgenomen aan een bijeenkomst over olieverontreiniging en besmeurde vogels.  Collega's met een functie schrijven zich in voor thematische- en functiegerichte trainingen. Een officier van dienst Bevolkingszorg heeft in januari zijn certificaat gehaald. De tweede start in mei met de certificeringstraining.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld