Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

1.006 We werken samen met de politie aan het bewaken van de prioriteiten en inzet van de politie in Veere.

1.006 We werken samen met de politie aan het bewaken van de prioriteiten en inzet van de politie in Veere.
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

De politie-inzet is van grote waarde voor de veiligheidsbeleving en criminaliteitscijfers. De politie treedt strafrechtelijk op en de gemeente bestuursrechtelijk. Waar mogelijk delen we informatie voor een gezamenlijke aanpak. De politie Veere valt onder het basisteam politie Walcheren. Zes keer per jaar is er een basisteamdriehoek Walcheren. Daar stellen we met de politie en het OM prioriteit en inzet van de politie vast. In het basisteam bepalen we de lokale vertaling van de landelijk gestelde prioriteiten en vullen we de lokale beleidsvrije ruimte in.  Toelichting

De politie Zeeland gaf in 2018 het signaal af dat de capaciteit voor de komende jaren sterk zal dalen. We hebben van de extra capaciteit in antwoord op dat signaal  1 extra wijkagent geclaimd en gekregen. Deze is begin 2019 gestart. In de driehoek zijn de prioriteiten besproken en vastgesteld. Ook komend seizoen is er weer extra inzet in de vorm van zomeraanpak. De lokale beleidsvrije ruimte heeft vorm gekregen in de nota integrale veiligheid. Deze is in de raad van april vastgesteld.

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld