Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

2.006 We richten het westelijke deel van de Dorpsstraat in Gapinge opnieuw in.

2.006 We richten het westelijke deel van de Dorpsstraat in Gapinge opnieuw in.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 29-04-2020

Een deel van de Dorpsstraat in Gapinge voldoet niet meer. Dit blijkt uit een aantal zaken:

- de inrichting sluit niet aan bij de door inwoners gewenste uitstraling van de kern,

- de looproutes zijn niet veilig,

- de snelheid van auto’s is te hoog,

- de weg is toe aan groot onderhoud. 

Beschikbaar budget was niet toereikend. We ramen een aanvullend budget in 2019 van € 500.000,-.Toelichting

Aanbesteding heeft plaatsgevonden en er is voorlopig gegund. Start werkzaamheden staat gepland op 3 juni 2019, werk gereed op 6 december 2019

 

In 2018 is gestart met het opstellen van een ontwerp. Er is een werkgroep geformeerd met inwoners en ondernemers uit het dorp.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld