Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

2.008 We passen de inrichting van de Mezgerweg, Domburgseweg en Schuitvlotstraat in Domburg aan.

2.008 We passen de inrichting van de Mezgerweg, Domburgseweg en Schuitvlotstraat in Domburg aan.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2022

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan hebben we diverse knelpunten in het wegennet gevonden. Het gaat dan om de inrichting van kruispunten en wegvakken. De ruimte voor voetgangers is vaak minimaal en de veiligheid voor fietsers kan beter. In 2018/2019 gaan we de Schuitvlotstraat aanpassen. In 2020 starten we met de voorbereiding van de Mezgerweg en de Domburgseweg.

Met de herinrichtingen lossen we de genoemde knelpunten op. De inrichting sluit aan op het wegencategoriseringsplan en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Hiervoor is al budget beschikbaar.Toelichting

De inrichting van de Schuitvlotstraat is in april 2019 afgerond.  De overige wegen staan gepland voor de 1e helft  van 2021.  

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld