Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

2.013 We maken extra fietsparkeerplaatsen op drukke plekken.

2.013 We maken extra fietsparkeerplaatsen op drukke plekken.

Planning
Startdatum: 15-09-2018
Einddatum: 30-12-2022

We zorgen voor voldoende capaciteit, zodat fietsers hun fiets goed kunnen parkeren, ook op drukke dagen. Dat betekent dat er geen overlast is van ‘wild’ geparkeerde fietsen bij winkels, publieke voorzieningen en het strand.

 

Om te bepalen waar we extra fietsparkeerplaatsen maken, overleggen we eerst met stads- en dorpsraden en ondernemersverenigingen uit alle kernen. 

 

Budget €86.000,- beschikbaar.Toelichting

De inventarisatie is gereed en er ligt een conceptplan. Dit plan is voor feedback aan de stads- dorpsraden en ondernemersverenigingen verzonden. Daarna zullen we de keuzes bestuurlijk voorleggen en over gaan op uitvoering.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld