Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

2.020 We richten de Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle opnieuw in.

2.020 We richten de Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle opnieuw in.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 18-09-2018
Einddatum: 30-12-2020

De Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle voldoen niet meer. Dit blijkt uit:

- de inrichting sluit niet aan bij de uitstraling van een toeristische kern

- de inwoners en ondernemers pleiten voor een andere inrichting

- de functie van de weg verandert als gevolg van het GVVP en Verkeerscirculatieplan Walcheren

- de fietsroute is niet veilig,

- de weg is toe aan groot onderhoud.

Budget is al beschikbaar en het project wordt in meerdere fases uitgevoerd.Toelichting

Dit project wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase is 5 november 2018 gestart en wordt voor Pasen 2019 afgerond. Het tweede deel van de Waterstraat wat oorspronkelijk in de tweede fase wordt uitgevoerd voeren we ook in de eerste fase uit. De werkzaamheden in de Waterstraat worden uiterlijk 15 juni 2019 afgerond. De uitvoering van de Waterstraat is afgestemd en in overleg met de omgeving naar voor gehaald.

G
Kwaliteit
G
Tijd
O
Geld