Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

2.027 We maken in 2019 een nieuwe verbindingsweg tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg.

2.027 We maken in 2019 een nieuwe verbindingsweg tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-06-2019

Het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg is één van de plannen uit het Masterplan Fort den Haakweg. In het 1e kwartaal 2019 starten we met de aanleg van de nieuwe weg tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg.Toelichting

De voorbereiding voor de aanleg van de verbindingsweg is gereed. Het bestek is nog niet aanbesteed omdat 1 van de coalitiepartners tot voor kort niet aan zijn betalingsverplichtingen had voldaan. De vergunning voor aansluiten op de parallelweg van de N57 is nog niet verleend door Rijkswaterstaat.

O
Kwaliteit
O
Tijd
G
Geld