Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

3.012 We stellen beleid vast voor de recreatieve verhuur van kamers in woningen.

3.012 We stellen beleid vast voor de recreatieve verhuur van kamers in woningen.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Schot Arie

Planning
Startdatum: 31-12-2018

Vanaf 2004 hebben we de recreatieve verhuur van kamers in woningen toegestaan. Hiervoor is een aantal globale regels opgesteld. Een afgewogen totaalbeleid is nooit gemaakt. We zijn hier wel aan toe omdat steeds meer gebruik gemaakt wordt van de regeling. Het hoofdgebruik van woningen voor permanente bewoning komt onder druk te staan. We kijken opnieuw naar de regeling en stellen nieuw beleid op.