Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

3.013 We evalueren en updaten de Economische agenda Veere.

3.013 We evalueren en updaten de Economische agenda Veere.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Planning
Startdatum: 30-09-2019
Einddatum: 30-12-2020

De Economische agenda Veere is verouderd en toe aan een actualisatie. In deze agenda maken we keuzes en stellen we prioriteiten. We zoeken daarbij een nadrukkelijke verbinding met het project “Kijk op cultuur”.Toelichting

Op 5 maart 2019 heeft het college ingestemd met het nemen van stap 1 in het proces om te komen tot nieuw ERT beleid.

De beleidsmedewerkers cultuur en ERT hebben regelmatig overleg om verbindingen te leggen tussen de visie "Kijk op cultuur" en economie, recreatie en toerisme.

G
Kwaliteit
--
Tijd
--
Geld