Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

3.016 We herzien het uitstallingen- en terrassenbeleid.

3.016 We herzien het uitstallingen- en terrassenbeleid.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 31-12-2019

In 2019 stellen we nieuwe beleidsregels voor uitstallingen vast. Daarnaast treffen we voorbereidingen voor een nieuw terrassenbeleid.

We willen graag voor alle kernen dezelfde regels. Dit maakt handhaving makkelijker want er zijn minder regels. Om dit te bereiken is het nodig om de nota terrassen Veere 2012 te vernieuwen.Toelichting

In januari en begin februari 2019 zijn zes presentaties gegeven voor het terrassen en uitstallingenbeleid. Voor de presentaties zijn verschillende ondernemersverenigingen en de stads- en dorpsraden uitgenodigd. De input van de ondernemersverenigingen en stads- en dorpsraden tijdens de presentaties zijn aanleiding voor het aanscherpen van de ontwerpnota’s. De ontwerpnota's worden ter inzage gelegd.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld