Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

4.007 Wij subsidiëren het taalhuis om minimaal 5 activiteiten op Walcheren te organiseren.

4.007 Wij subsidiëren het taalhuis om minimaal 5 activiteiten op Walcheren te organiseren.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Het taalhuis organiseert activiteiten in de wijk, dichtbij de inwoners. Dit vergroot de kans dat ook inwoners uit onze gemeente de activiteiten kennen en hier aan deelnemen. We subsidiëren het taalhuis om taallessen aan te bieden op een manier die de doelgroep aanspreekt, bijvoorbeeld gecombineerd met een kookcursus of zanggroep. Daarnaast verlenen we subsidie voor taalondersteuning aan statushouders.Toelichting

Wij verleenden het taalhuis subsidie. Het taalhuis organiseerde veel activiteiten. Voorbeelden zijn: taalcafes, huiswerkbegeleiding, zing met me mee, workshops geldzaken, nieuwsbegrip. Daarnaast werkte het taalhuis samen met partijen in het sociaal domein. Voorbeelden hiervan zijn: een digicursus voor cliënten van stichting Door, een taalaanbod voor analfabeten, samenwerking met Stichting Digisteun om ook digitale vaardigheden te verbeteren, gratis lessen voor klanten van Orionis. In 2018 zijn voorbereidingen getroffen voor een Zeeuwse website, hiervoor ontving het taalhuis subsidie van de Stichting lezen en schrijven. Samen met het UWV trof het taalhuis voorbereidingen voor een taalakkoord: een akkoord tussen werkgevers om meer aandacht aan laaggeletterdheid op de werkvloer te besteden.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld