Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

4.010 We dragen financieel bij aan de aanpassing van schoolgebouwen

4.010 We dragen financieel bij aan de aanpassing van schoolgebouwen
Portefeuillehouder
Schot Arie

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

We werken mee aan bouwkundige aanpassingen om een school toegankelijk te maken voor gehandicapte kinderen. Dit doen we om elk kind passend onderwijs te bieden. Vraagt een school om uitbreiding vanwege een toename in het aantal leerlingen? Dan kijken we of de aanpassing valt binnen de richtlijnen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Veere. We gaan dan eerst in overleg met de school, voordat we financiële ondersteuning toezeggen.