Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

5.008 In 2019 plaatsen we een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte

5.008 In 2019 plaatsen we een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Er zijn initiatieven in Gapinge en Meliskerke. Volgens de uitgangspunten van de nota Kunst in de openbare ruimte financieren we minimaal 1 keer in de 2 jaar een kunstwerk. In maart 2018 plaatsten we een kunstwerk aan de Oostkapelseweg in Serooskerke.Toelichting

Over een nieuw kunstwerk in Gapinge overlegden we met de kunstadviescommissie. In de commissie zitten, naast inhoudelijk deskundigen, 2 inwoners van Gapinge en een lid van de dorpsraad.  We schreven een opdracht uit waarop meer dan 40 kunstenaars reageerden. De kunstadviescommissie selecteerde er 4.  Op 15 april organiseerden we een bezoek aan Gapinge voor deze 4 kunstenaars.  Nog voor de zomer ontvangen we schetsontwerpen. Uit de schetontwerpen kiezen we een ontwerp.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld