Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

5.013 We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere.

5.013 We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2019

MTB-rijden is een populaire buitensportactiviteit. Het realiseren van een MTB-route past bij het speerpunt “Omgeving en faciliteiten” in de Sportnota 2016. Het draagt eraan bij dat meer mensen gaan fietsen en dus in beweging komen. Wij hebben in juni 2017 ingestemd met het projectplan hiervoor. Ook verlenen we een financiële bijdrage van € 11.228. Deze is gekoppeld aan drie deelroutes. De route Dishoek-Zoutelande-Biggekerke hebben we in februari 2018 vastgesteld. Onze ondersteuning bestaat uit het verlenen van deze financiële bijdrage en het meedenken over de route.Toelichting

Met initiatiefnemer Zeeuwse Kust en de andere grondeigenaren, het waterschap en Staatsbosbeheer,  spraken we op 12 februari 2019 over de andere twee deelroutes Westkapelle-Oostkapelle en Veere-Vrouwenpolder. Zeeuwse Kust is in overleg met een aantal betrokken partijen zoals de dorpsraden en Stichting Duinbehoud over de route Westkapelle en Oostkapelle. Dit is een voorwaarde om de route vast te stellen. Verder heeft ze een voorstel gedaan voor aanpassing van de deelroute Dishoek-Zoutelande-Biggekerke. 

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld