Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

5.018 De Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) voert de strandexploitatie 2018 tot en met 2021 voor ons uit.

5.018 De Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) voert de strandexploitatie 2018 tot en met 2021 voor ons uit.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2021

De stranden zijn onderdeel van het toeristische product dat Veere aanbiedt. We willen de stranden schoon, veilig en natuurlijk houden. De SSV voert het beheer, onderhoud, toezicht en bewaking en de exploitatie van de stranden en het kustgebied uit. Hierover hebben we prestatieafspraken gemaakt met de stichting. Aan de hand van die prestatieafspraken beoordelen we het werk.Toelichting

De Stichting Strandexploitatie Veere onderhoudt, beheert en exploiteert de Veerse stranden en het aansluitende kustgebied. De basis voor deze werkzaamheden vormde de nieuwe inbestedingsopdracht voor het tijdvak 2018 tot en met 2021. Daarin hebben we  prestatieafspraken opgenomen. Deze worden uitgevoerd. Dat blijkt uit de schouw deze zomer van de gebiedsvoorzieningen (trappen, paden, bankjes etc.). Aan alle criteria van de Blauwe vlag-organisatie werd voldaan. Voor de vijf badstranden is een Blauwe vlag toegekend. Drie Veerse stranden stonden in de top 10 van de Schoonste strandverkiezingen. SSV werkt aan verduurzaming van de Veerse stranden, waarvoor deskundigheid en projectmanagement van HZ wordt betrokken. De contacten met SSV zijn hecht. De drie nieuwe Veerse bestuurders maakten kennis met de strandstichting.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld