Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

5.022 We stellen een plan van aanpak vast om storende elementen en verrommeling in het buitengebied tegen te gaan.

5.022 We stellen een plan van aanpak vast om storende elementen en verrommeling in het buitengebied tegen te gaan.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Storende elementen en verrommelingslocaties ruimen we op. Dat kunnen grote loodsen in het buitengebied zijn, maar ook entrees van de dorpen en de dorpsranden. In het plan van aanpak formuleren we criteria voor de uitvoering van projecten.Toelichting

In 2018 deden zich geen situaties voor waarbij het noodzakelijk was om storende elementen te verwijderen of om op te treden tegen verrommelingslocaties.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld