Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

5.028 We stellen een nieuwe Landbouwnota vast.

5.028 We stellen een nieuwe Landbouwnota vast.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2020

De huidige Landbouwnota is in 2009 vastgesteld. De door het Rijk doorgevoerde beleidswijzigingen hebben hun doorwerking naar de agrarische sector in de gemeente Veere. Daar is geen aandacht voor in de huidige Landbouwnota. Ook verduurzaming en klimaatverandering zijn beleidsvelden die de laatste jaren in opkomst zijn en die een plaats verdienen in een landbouwnota.