Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

5.031 We maken een uitvoeringsprogramma sport 2019.

5.031 We maken een uitvoeringsprogramma sport 2019.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

Het uitvoeringsprogramma maken we samen met de klankbordgroep sport. Hierin staan de sportactiviteiten en -projecten waaraan we een (financiële) bijdrage leveren. Daarmee willen we bereiken dat meer inwoners bewegen en het draagt bij aan het terugdringen van overgewicht bij onze inwoners, een van de speerpunten uit de nota gezondheid. Het budget is € 25.000.Toelichting

In het eerste kwartaal van 2019 hebben we onder andere de volgende resultaten bereikt:

- we hebben het Zeeuws Sportakkoord ondertekend;

- we zijn in gesprek in Meliskerke over een beweegproject;

- we hebben een uitwisseling gehad met het team Borsele Beweegt.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld