Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

6.010 We nemen deel aan de GR Orionis Walcheren.

6.010 We nemen deel aan de GR Orionis Walcheren.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Orionis biedt financiële ondersteuning, begeleiding naar werk en schuldhulpverlening.
Orionis werkt aan de uitvoering van het Plan Van Aanpak 2017-2020. Het Plan Van Aanpak heeft als doel zoveel mogelijk uitstroom naar werk. In 2019 stellen de drie Walcherse gemeenten samen met Orionis Walcheren een nieuwe kadernota op als opmaat voor het nieuwe beleidsplan.Toelichting

In de GR Orionis Walcheren is in 2018 gewerkt aan het behalen van de doelstelling: uitstroom naar werk. Dit is gedaan door een verhoging van de uitstroom en een beperking van de instroom in de uitkering door de verdere uitwerking van het plan van aanpak. In 2018 is de eindstand van de klantaantallen Walchers 83 lager dan begroot (3.073 i.p.v. 3.156). In de gemeente Veere hebben we ongeveer 155 klanten in de uitkering. Daarnaast heeft Orionis Walcheren het armoedebeleid en de schuldhulpverlening uitgevoerd. Begin 2018 heeft er ook een pilot plaatsgevonden voor de AO doelgroep binnen Orionis Walcheren, de groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Half 2018 is er een start gemaakt met de nieuwe kadernota Orionis Walcheren. Ook is in 2018 de vangnetuitkering vanuit het Rijk voor de gemeente Veere goedgekeurd.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld