Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

6.015 Wij onderzoeken hoe kwetsbare inwoners zo veel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving en maken hiervoor een uitvoeringsplan.

6.015 Wij onderzoeken hoe kwetsbare inwoners zo veel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving en maken hiervoor een uitvoeringsplan.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Planning
Startdatum: 31-08-2017
Einddatum: 30-06-2019

In 2018 stelde de gemeenteraad de notitie “Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg” vast. Voor de uitwerking hiervan heeft de raad "maatwerk als leidend principe" en 4 specifieke thema's vastgesteld. Deze zijn:
- Langer zelfstandig wonen
- Ouderdom komt met gebreken
- Eenzaamheid
- Eigen regie
De uitwerking van de thema’s doen wij met werkgroepen waarin maatschappelijke partners deelnemen. Met de uitkomsten hiervan stellen wij een uitvoeringsplan op dat wij in de 1e helft 2019 vast stellen.
Wij betrekken de uitkomsten van het RIGO onderzoek van april 2018 hierbij.Toelichting

De planning is dat het college van B&W voor juli 2019 een uitvoeringsplan vast stelt.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld