Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

6.021 Wij zorgen dat onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is en maken hiervoor een uitvoeringsplan.

6.021 Wij zorgen dat onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is en maken hiervoor een uitvoeringsplan.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2019

Onafhankelijke cliëntondersteuning is belangrijk voor inwoners met een hulpvraag. Het is een hulpmiddel, zodat ze weten waar ze moeten zijn en dat ze de zorg krijgen die nodig is, via Zorg in Natura of Persoonsgebonden Budget (PGB).

De gemeenteraad stelde daarvoor 5 oktober 2017 de notitie “Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren” vast. Daarin spreken we af om samen met Middelburg en Vlissingen en de uitvoerende organisaties een uitvoeringsplan op te stellen. De uitvoerende organisaties zijn:

  • Maatschappelijk Werk Walcheren
  • Porthos
  • Orionis
  • Stichting Welzijn Veere
  • Stichting Welzijn Middelburg


Toelichting

Wij werken samen met de uitvoerende organisaties aan een uitvoeringsplan. Dit stellen wij in de loop van 2019 vast.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld