Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

6.023 Wij nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid.

6.023 Wij nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018

De GGD voert onder meer de volgende wettelijke taken uit:
- Preventieve Jeugdgezondheidszorg (Basistakenpakket)
- Vaccinaties
- Verwijsindex
- Veilig Thuis

De GGD werkt aan een monitor met indicatoren om tussentijds de resultaten te meten. 

De Zeeuwse gemeenten werken samen aan de uitvoering van de Jeugdwet via de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (onderdeel van de gemeenschappelijke GGD).Toelichting

De programmabegroting 2019 van de GGD  is vastgesteld en alle wettelijke taken worden uitgevoerd.

De 1e begrotingswijziging 2019 betreft het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) dat vanaf 2019 wordt uitgevoerd door de GGD.

U heeft ingestemd met de uitvoering van het RVP door de GGD zoals dat voorheen ook gebeurde.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld