Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

7.006 We evalueren en herzien het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

7.006 We evalueren en herzien het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP).
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

In 2018 hebben we uitvoering gegeven aan het rioleringsplan.

Alle geplande werkzaamheden zijn in uitvoering of inmiddels uitgevoerd.

We hebben weinig klachten gehad over wateroverlast.Toelichting

Het proces voor het nieuwe vGRP hebben we in beeld gebracht.

Alle data om een nieuw rioleringsplan op te stellen hebben we geactualiseerd.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld