Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

7.009 In 2019 maken we beleid voor betere afvalscheiding

7.009 In 2019 maken we beleid voor betere afvalscheiding
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Planning
Startdatum: 31-05-2019
Einddatum: 30-12-2019

We evalueren de pilots voor de betere afvalscheiding en maken daar in 2019 nieuw afvalbeleid op.

- pilot in kern Meliskerke (eens per 4 weken ophalen restafval). Bewoners zijn in april via enquête naar bevindingen gevraagd.

- pilot in kern Oostkapelle (beloning bij minder aanbieden container restafval). Bewoners ontvangen in mei vragenlijst voor evaluatie.

- pilot in kern  Gapinge (inzameling oud papier met behulp van minicontainer. Bewoners hebben in januari vragenlijst ontvangen.

- pilot zomerwoningenterrein Kustlicht te Zoutelande ( brengvoorziening oud papier) . Evaluatie staat gepland voor juni.

- pilot zomerwoningenterrein Joosseseweg te Westkapelle.  (brengvoorziening GFT en limitering aantal aanbiedingen restafval) Evaluatie staat gepland voor juni

- actie 100-100-100 (110  gezinnen die 100 dagen 100% afvalvrij). Is in 2018 afgerond

 Toelichting

Op dit moment lopen een 6-tal afvalpilots. Na de zomer worden deze pilots geëvalueerd.

G
Kwaliteit
G
Tijd
--
Geld