Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

7.012 Ons riolerings- en waterbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

7.012 Ons riolerings- en waterbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) staan de afspraken over het niveau van onderhoud en beheer.Toelichting

We voldoen aan het afgesproken beheer- en onderhoudsniveau.

--
Kwaliteit
--
Tijd
--
Geld