Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

8.012 We herontwikkelen het Singelgebied van Domburg.

8.012 We herontwikkelen het Singelgebied van Domburg.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2020

We ontwikkelen het Singelgebied naar wonen, werken en parkeren. Rond de molen realiseren we een parkeerterrein, de rest van het gebied wordt ingevuld met woonkavels. In de geluidgevoelige zone bij het uitgaansgebied realiseren we een blok met gemengde functies. Voor de complete realisatie is een bestemmingsplanherziening nodig. Hiervoor stelden we in 2018 een bestemmingsplan vast. De uitvoering is in 2018 gestart en de start van de bouwfase start rond de zomer.

  • Voor de aanleg van het parkeerterrein stellen we € 1.067.200 beschikbaar.
  • Voor de realisatie van een toiletgebouw op het parkeerterrein is € 61.600 beschikbaar. 


Toelichting

Het bestemmingsplan voor het Singelgebied is vastgesteld en onherroepelijk. De procedure leverde geen inhoudelijke opmerkingen op.  

G
Kwaliteit
G
Tijd
O
Geld