Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

8.022 We stellen het bestemmingsplan voor het Oranjeplein op.

8.022 We stellen het bestemmingsplan voor het Oranjeplein op.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Onderdeel van de toekomstvisie Veelzijdig Veere is de herontwikkeling van het Oranjeplein. Hiervoor stelde u in oktober 2015 het beeldkwaliteitsplan vast. Dit beeldkwaliteitsplan gebruiken we als basis voor het opstellen van het bestemmingsplan. Het externe adviesbureau Rho maakt voor ons het bestemmingsplan. Hierbij betrekken we onze stakeholders zoals de Stadsraad Veere, de Stichting Veere en de Ondernemersvereniging Veere.Toelichting

Wij gaven het externe adviesbureau Rho opdracht om het bestemmingsplan voor het Oranjeplein te maken. Rho leverde dit jaar een concept bestemmingsplan op. Uit de beoordeling daarvan bleek dat er nader onderzoek nodig was voor een bestemmingsplan dat gereed is voor de wettelijke procedure. Dit onderzoek richt zich o.a. op het programma (detailhandel, horeca, woningbouw, overige functie) en de financiële haalbaarheid (grondexploitatie). In november 2018 informeerden wij u via een raadsmemo over de stand van zaken en de processtappen.

G
Kwaliteit
G
Tijd
R
Geld