Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

8.025 Wij onderzoeken de mogelijkheden tot herbestemming van het Mijnenmagazijn in Veere.

8.025 Wij onderzoeken de mogelijkheden tot herbestemming van het Mijnenmagazijn in Veere.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 31-12-2020

In 2010 kochten wij het Mijnenmagazijn (het hoofd- én het kantinegebouw). De Stichting BOEi verkende in mogelijke scenario’s voor herbestemming. Dit leidde nog niet tot concrete initiatieven, wel tot geïnteresseerde partijen.Toelichting

Na aankoop van het Mijnenmagazijn en het kantinegebouw dienden geïnteresseerde marktpartijen vrijblijvende initiatieven in voor herbestemming van het Mijnenmagazijn. Geen van deze initiatieven leidden tot een haalbare herbestemming. In samenwerking met BOEi bereidden we een 'tender' (openbare aanbesteding) voor. Onderdeel van deze 'tender' is het 'bidbook'. In dit bidbook beschrijven we de feitelijke toestand van het Mijnenmagazijn. Verder komt in dit bidbook een beoordelingskader en procedure te staan, met als doel dat marktpartijen gelijke kansen krijgen voor het indienen van een plan.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld