Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

8.031 We maken 1 bestemmingsplan voor alle 13 kernen.

8.031 We maken 1 bestemmingsplan voor alle 13 kernen.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Met 1 bestemmingsplan vereenvoudigen we de procedures en plannen. We vergroten het gebruiksgemak voor de gebruiker. Daarnaast werken we efficiënter waardoor het aantal procedures afneemt. In het kader van de nieuwe Omgevingswet hebben wij een pilotstatus gekregen. Dit betekent dat we een uitgebreider bestemmingsplan mogen vaststellen. We mogen daarin namelijk ook relevante regelgeving uit andere beleidsvelden opnemen. Andere gemeenten mogen dit pas nadat de Omgevingswet geldig is geworden. We noemen dit het bestemmingsplan+. Hierin nemen we ook relevante verordeningen en regels uit andere beleidsvelden op.Toelichting

Op 14 december 2017 stelde de raad de onderwerpennotitie voor het bestemmingsplan+ vast. Op basis van de door de raad vastgestelde onderwerpen maken wij het bestemmingsplan+ (beleidsarm). Het bestemmingsplan+ actualiseert de nu geldende bestemmingsplannen voor de kernen/kommen. Daarnaast speelt het bestemmingsplan+ in op de nieuwe Omgevingswet. Doel is dat de raad voor de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet het bestemmingsplan+ vaststelt.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld