Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

8.046 We maken nieuwe afspraken met Zeeuwland in 2019 en voeren die uit.

8.046 We maken nieuwe afspraken met Zeeuwland in 2019 en voeren die uit.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Planning
Startdatum: 31-12-2018

De huidige prestatieafspraken met Zeeuwland en de huurdersvertegenwoordiging lopen eind 2018 af. In deze afspraken hebben we de kwantiteit en kwaliteit van sociale huurwoningen vastgelegd.Toelichting

We starten een vernieuwingsproces voor de prestatieafspraken waar we in 2019 mee bezig zijn en in de jaren daarna profijt van hebben.  

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld