Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

8.047 We starten met het maken van één overkoepelende Omgevingsvisie voor het gehele Veerse grondgebied. Hierin nemen we al het beleid voor de fysieke leefomgeving op.

8.047 We starten met het maken van één overkoepelende Omgevingsvisie voor het gehele Veerse grondgebied. Hierin nemen we al het beleid voor de fysieke leefomgeving op.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 30-06-2019
Einddatum: 30-12-2020

De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat ze een overkoepelende visie maken voor het gehele grondgebied. Hierin leggen we vast wat het beleid is voor de leefomgeving voor de lange termijn. We beginnen met een startnotitie. Daarin maken we afspraken wat we gaan doen en welke proces daarbij hoort. Dit bepaalt ook de tijdsplanning.Toelichting

We starten het proces eerder dan de geplande start van 1 juli 2019. Op 19 april 2019 is een interne startbijeenkomst met betrokken collega's gehouden om de input voor het proces op te halen.

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld