Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

8.048 We stellen een beeldkwaliteitsplan op voor het jachthavengebied Oostwatering.

8.048 We stellen een beeldkwaliteitsplan op voor het jachthavengebied Oostwatering.
Portefeuillehouder
Schot Arie
Steketee Marcel

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2020

Door het opstellen van een beeldkwaliteitsplan blijft het jachthavengebied aantrekkelijk voor de havengebruikers, de toerist en de watersporters.

Onderdeel van de toekomstvisie Veelzijdig Veere is de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering. Hiervoor stelde u een gebiedsvisie vast met als ambitiescenario “Locatieontwikkeling, de plek centraal”. Dit scenario bleek niet haalbaar. Daarom stapten wij in 2018 over naar het scenario “Cafetariamodel”. Dit scenario maakt onderdeel uit van de door u vastgestelde gebiedsvisie.Toelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd
R
Geld