Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

9.004 Onze inkopen en aanbestedingen doen we rechtmatig en professioneel volgens ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.

9.004 Onze inkopen en aanbestedingen doen we rechtmatig en professioneel volgens ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

• We werken met een inkoopjaarplan.
• We sturen het inkoopjaarplan in januari 2019 aan de raad toe.
• We voeren de aanbevelingen van het eind 2018 geplande rekenkameronderzoek naar ons inkoop- en aanbestedingsbeleid uit.Toelichting

We hebben in het eerste kwartaal het inkoopjaarplan 2019 met de raad gedeeld. In dit plan  kijken we vooruit aan de hand van de actuele inkoopdoelstellingen. Deze inkoopdoelstellingen zijn afgeleid van organisatiedoelstellingen en inkoopkansen & -risico’s binnen Veere. Een inkoopdashboard geeft  de voortgang van de inkoopdoelstellingen weer.  We rapporteren halfjaarlijks over de voortgang.
Het  voor 2018 aangekondigde rekenkamer onderzoek naar ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is  door de  rekenkamer in het  eerste  kwartaal 2019 opgestart. We verwachten de rapportage hierover in het tweede kwartaal. 

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld