Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

9.010 We maken onze digitale archivering duurzaam en stellen de informatie beschikbaar aan het publiek.

9.010 We maken onze digitale archivering duurzaam en stellen de informatie beschikbaar aan het publiek.
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

In 2018 startten we met de toevoeging van onderdelen aan de Zeeuwse e-Depotvoorziening. Deze voorziening zorgt voor het langdurig toegankelijk houden van ons digitaal archief. Er is een aansluitplan voor de jaren 2018-2022. We maken deze informatie via internet toegankelijk voor het publiek

In 2018 betrof dit de omgevingsvergunningen over de periode 2010-2016 en de raadsvergaderingen 2011-2016.

In 2019 voegen we weer een aantal producten toe aan deze voorziening.

In 2019 is er €45.000 beschikbaar.Toelichting

We werken hard aan het digitaliseren van de omgevingsvergunningen. Aan de ene kant hebben we veel te maken met technische uitdagingen door diverse koppelingen. Aan de andere kant blijkt ook dat de fysieke dossiers niet compleet zijn. Omdat we dat wel belangrijk vinden, kost dit aanzienlijk meer tijd en geld dan vooraf ingeschat.

In het tweede kwartaal herzien we het vastgestelde aansluitplan.

G
Kwaliteit
O
Tijd
G
Geld