Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

9.015 We voeren informatiebeveiliging- en privacy-taken uit overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.

9.015 We voeren informatiebeveiliging- en privacy-taken uit overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

Wat we doen:
1. We toetsen de beveiliging van de informatievoorziening jaarlijks en rapporteren hierover in de collegeverklaring
2. Informatiebeveiliger aanstellen.
3. Vergroten van het I-bewust zijn van de organisatie

In 2019 is hiervoor € 75.000 structureel in de begroting opgenomen.Toelichting

We hebben de functie van informatiebeveiliger in het eerste kwartaal ingevuld. Het vergroten van het i-bewustzijn in de organisatie is een continuproces en heeft voortdurend onze aandacht.  De collegeverklaring rond de toets beveiliging informatievoorziening staat voor later dit jaar gepland.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld