Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Programma onderdelen

3. Economie

Doelstellingen

D.3.01 Manifesteren als een stimulerende en faciliterende gemeente

Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van duurzame werkgelegenheid en het bevorderen daarvan. Een duurzame en evenwichtige economische groei houdt de kernen ook in sociaal verband vitaal. Social return on investment (SROI) is ook een aspect dat aandacht krijgt. 

 

G

Wij geven hier op verschillende manieren een actieve invulling aan.  Denk bijvoorbeeld aan  de verschillende subsidieregelingen  voor inwoners en ondernemers,  zoals het Leefbaarheidsfonds, de stimuleringscheques gezondheidstoerisme. Ook met het budget vanuit de Toeristische Impuls vindt een stimulering en facilitering van kwaliteitsverbetering en innovatie van het toeristisch-recreatief product plaats. Door de inzet van onze social media brengen wij de mogelijkheden om aan deze doelstelling uitvoering te geven  regelmatig onder de aandacht.

D.3.02 Een bijdrage leveren aan een duurzame vernieuwing van het toeristisch product.

Een duurzame vernieuwing van het toeristisch-recreatieve aanbod. Dit kan door samenwerking gericht op kwaliteitsverbetering, variatie, innovatie, verduurzaming en jaarrondtoerisme. Gemeente stelt kaders op en geeft hier samen met bedrijfsleven, inwoners of samenwerkingscoalities uitvoering aan. Gastheerschap en promotie zijn een onderdeel hierbij.  

G

Kwaliteitsverbetering en innovatie van het toeristisch-recreatief product Veere is een continu proces dat noodzakelijk is en blijft.  Als gemeente willen wij dat stimuleren en faciliteren  in beleid (bijv. uitwerking Zeeuwse Kustvisie), financieel (budgetsubsidies VVV en SSV, Toeristische Impuls, Duurzaam E-vervoer, R&T waarderings- en projectsubsidies) en samenwerking  (Impuls Zeeland, Hogeschool Zeeland).  Bij dit alles gaat het er om dat de ontwikkelingen moeten bijdragen aan een duurzame vernieuwing. Ons Duurzaamheidsplan is daarbij  het kompas waarop wij varen.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2017 primitief Begroting voor wijziging 2e burap 2017 Begrotingswijzigingen 2e burap 2017 Begroting na wijziging 2e burap 2017
Lasten 1.951 2.154 -539 1.614
Baten 7.782 7.773 -67 7.706