Paragraaf duurzaamheid

Inhoud

D.11.01 In 2030 zijn de gemeentelijke gebouwen energieneutraal.

In 2019 verbruiken een aantal gemeentelijke gebouwen minder fossiele brandstof door inzet van duurzame energie. In het duurzaamheidsplan is de doelstelling opgenomen dat de gemeentelijke gebouwen in 2030 energieneutraal zijn.

O

Het project Maatschappelijk Vastgoed 2025 loopt vertraging op.
MV 2025 betreft een belangrijk deel van de gebouwen portefeuille.
Daarnaast is er een energie strategie voor de overige gebouwen opgesteld.
Voor de gehele gebouwportefeuille is van de laatste 3-4 jaar het energieverbruik inzichtelijk gemaakt.

Leegstaande gebouwen worden zo spoedig mogelijk gesloopt.
Een aantal aula's op begraafplaatsen zijn vervangen door energieloze schuilvoorzieningen, de overige worden ingepland.
Voor de Spil in Gapinge, is in overleg met exploitant een plan gemaakt voor Isoleren, installaties vervangen en zonnepanelen .
Voor Schuttershof Domburg, is in overleg met exploitant een plan gemaakt voor isoleren, installaties vervangen en zonnepanelen.
Voor de brandweerkazernes, is in overleg met VRZ een plan gemaakt voor isoleren, installaties vervangen en zonnepanelen.
Voor een aantal monumenten, molens en torens, certificaten kopen voor deelname in de postcoderoos Grijpskerke.

D.11.02 We verbruiken minder energie dan in 2018 en de energie die we verbruiken is duurzamer dan daarvoor.

Als gemeente vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar en met de aarde omgaan. Daarom willen wij een voorbeeld zijn in duurzaamheid. We streven ernaar om in 2030 een volledig energie neutrale organisatie te zijn. In 2050 willen we een volledig energie neutrale gemeente zijn.

G

Om te kunnen voldoen aan deze maatregel zetten we het duurzaamheidsplan om naar een programma Energieneutrale organisatie in 2030 en energieneutrale gemeente in 2050.

Het programma Energieneutrale organisatie 2030 is inmiddels afgerond en vervolg stappen staan in de kaderbrief 2020. Het programma Energieneutrale gemeente 2050 wordt de komende jaren opgepakt worden.

De uitwerking hiervan is de Transitievisie Warmte incl. Uitvoeringsplan die gemeenten eind 2021 klaar moeten hebben. Dit is een opdracht vanuit het klimaatakkoord.

Uit de landelijke klimaatmonitor blijkt (klimaatmonitor.databank.nl) dat we de afgelopen jaren minder energie zijn gaan gebruiken en meer zijn gaan opwekken.

Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud