Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

1.001 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland.

1.001 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland.
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 13-09-2017

De 13 gemeenten vormen samen de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband dat zorgt voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorzien in een meldkamer. Doelstelling en taken staan in een gemeenschappelijke Regeling. Daarmee houden we controle op de VRZ (Veiligheidsregio Zeeland) en stellen we budget beschikbaar. In het 3e kwartaal leggen we de jaarstukken en begroting aan u voor. Eenmalig is € 43.000 nodig om de bedrijfsvoering op peil te krijgen. Er is ook jaarlijks € 146.000 nodig om de bedrijfsvoering van de VRZ op peil te houden.Toelichting

G
Kwaliteit

De VRZ is druk bezig met de aanstaande verhuizing van de meldkamer naar Bergen op Zoom. De jaarstukken zijn bijna af en worden in de raad van juli voorgelegd. Evenals de begroting 2020. De VRZ heeft al laten weten dat er ook in 2020 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd. Er speelt een huisvestingvraagstuk voor de hoofdlocatie en samen met de GGD en RUD wordt onderzocht hoe er nog beter samengewerkt kan worden. De VRZ werkt dit jaar aan een nieuw risicoprofiel en beleidsplan. Daarnaast komt er ook een visie op toekomstbestendige  brandweerzorg.

De begroting 2020 van de Veiligheidsregio is vastgesteld door het Algemeen Bestuur.