Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

1.010 Het milieutoezicht breiden we uit met één fulltime milieu toezichthouder.

1.010 Het milieutoezicht breiden we uit met één fulltime milieu toezichthouder.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

Het naleefgedrag op milieugebied verslechterde de laatste jaren. Door vaker en meer (on)geplande controles bij bedrijven uit te voeren en zo nodig handhavend op te treden beschermen we ons milieu.Toelichting

G
Kwaliteit

We hebben nu een extra toezichthouder Milieu, waardoor we meer en vaker controleren. Nieuwe medewerker verricht al zelfstandig milieucontroles.