Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

11.07 We maken een programma ‘Veere Energieneutraal’ voor een energie neutrale organisatie en gemeente.

11.07 We maken een programma ‘Veere Energieneutraal’ voor een energie neutrale organisatie en gemeente.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018

In het ‘Duurzaamheidsplan 2017-2020’ staat beschreven hoe we met elkaar de duurzaamheidsambitie realiseren. De aanpak van de ambitie resulteert in meerdere projecten die dwars door de organisatie lopen. We stellen een programma op om de ambitie gestructureerd waar te maken. In het programma Veere Energieneutraal zit een verscheidenheid van projecten.Toelichting

G
Kwaliteit

Binnen het programma Energieneutraal 2030 wordt onderscheid gemaakt in 4 onderdelen (materieel, gebouwen, verlichting en pompen & gemalen).

Naar aanleiding van vragen van de Fractie PvdA/ Groen Links is er een memo opgesteld. Deze memo is opgenomen in de lijst van ingekomen stukken voor de raad van Juli.

De verdere acties naar aanleiding van de memo zijn opgenomen in de kaderbrief voor 2020.

Het programma Energieneutrale gemeente in 2050 werken we verder uit in de Transitievisie Warmte die gemeenten in 2021 klaar moeten hebben. Dit is een opdracht vanuit het landelijke Klimaatakkoord.