Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

2.010 Waar mogelijk passen we de busroutes aan in de kernen van Biggekerke, Koudekerke , Serooskerke en Vrouwenpolder.

2.010 Waar mogelijk passen we de busroutes aan in de kernen van Biggekerke, Koudekerke , Serooskerke en Vrouwenpolder.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Op dit moment rijden de bussen vaak door het centrum van de kernen. In meerdere kernen geeft dit overlast voor de omgeving. In de genoemde kernen kan er om de kern heen gereden worden. We onderzoeken de voor- en nadelen van het wijzigen van de routes. Als we de uitkomsten positief beoordelen, passen we de routes aan in overleg met de Provincie en Connexxion.

 Toelichting

G
Kwaliteit

In Serooskerke hebben we gesproken met de dorpsraad en Connexxion over het verleggen van de busroute (lijn 133). Hier hebben we concrete plannen voor het verleggen van de busroute en bekijken we of er voldoende draagvlak is in de omgeving. We verwachten medio oktober een voorstel voor te kunnen leggen aan B&W.

De afgelopen periode is er veel overleg geweest over de hele dienstregeling van de lijn 52/ 53. Deze is onder druk komen te staan omdat de aansluitingen op de trein niet werden gehaald. Inmiddels heeft Connexxion een besluit genomen over de aangepaste dienstregeling die op 22 september is ingaat. De halte in Aagtekerke vervalt een deel van de dag. De overige halten blijven vooralsnog bestaan. Er komen het komend jaar  dus geen aanpassingen in de busroute door Biggekerke en Koudekerke.  We proberen het onderwerp bespreekbaar te houden bij zowel de Provincie als Connexxion.