Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

2.011 We verlengen de levensduur van kademuren in de stadshaven in Veere met minstens 30 jaar.

2.011 We verlengen de levensduur van kademuren in de stadshaven in Veere met minstens 30 jaar.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 29-10-2017
Einddatum: 30-12-2020

Bij de voorbereiding op gepland onderhoud aan de Stadshaven zijn de kademuren nader geïnspecteerd. Bij deze tweede uitgebreide inspectie bleek dat de constructie veel slechter was dan uit de eerste visuele inspectie is gebleken. 
Het in het beheerplan stadshaven opgenomen bedrag voor het onderhoud is niet voldoende. Er is een aanvullend budget van € 1.260.000 nodig. De helft van dit bedrag benutten we al in 2018 en de andere helft in 2019.Toelichting

G
Kwaliteit

De uitvoering van fase 1 is oktober 2018 gestart. Fase 1 is maart 2019 afgerond. Fase 2 wordt in de periode van oktober 2019 tot april 2020 uitgevoerd.