Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

2.017 We maken een overkoepelende visie op het beheer van de Openbare Ruimte.

2.017 We maken een overkoepelende visie op het beheer van de Openbare Ruimte.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2020

Beleid over de openbare ruimte ligt vast in beleids- en beheerplannen die vanuit één aspect bijvoorbeeld wegen of openbaar groen zijn geschreven. Het ontbreekt aan een overkoepelende visie op de openbare ruimte. Een visie waarin we alle aspecten in samenhang bekijken. Deze visie dient als onderlegger bij de actualisatie van beleids- en beheerplannen.Toelichting

G
Kwaliteit