Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

2.018 Verlengen contract voor het bestrijden van onkruid op verhardingen.

2.018 Verlengen contract voor het bestrijden van onkruid op verhardingen.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

Het onderhoudscontract ‘bestrijding onkruid op verhardingen’ loopt einde van 2018 af. Uit inspecties blijkt dat het gewenste niveau niet gehaald is. De vergoeding die de aannemer krijgt, is niet voldoende om het gewenste niveau te behalen.

 

We verlengen het contract voor 1 jaar en verhogen de vergoeding zodat het niveau wel gehaald kan worden. Voor de opvolgende periode stellen we in 2019 een nieuw contract op.

 

We ramen hiervoor een budget in 2019 van € 40.000.