Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

2.019 We evalueren in 2019 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

2.019 We evalueren in 2019 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2020

We evalueren de voortgang van het uitvoeringsprogramma. We geven inzicht in de budgetten en bekijken of het huidige beleid nog actueel is.Toelichting

G
Kwaliteit

We starten met het voorbereiden van de evaluatie.