Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

2.021 We richten de Torenstraat in Meliskerke opnieuw in.

2.021 We richten de Torenstraat in Meliskerke opnieuw in.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2021

De Torenstraat in Meliskerke voldoet niet meer. Dit blijkt uit een aantal zaken:

- de inrichting sluit niet aan bij de door bewoners en inwoners gewenste uitstraling van de kern

- de snelheid van auto’s is te hoog

- de inrichting voldoet niet aan de basiseisen voor een verkeersveilige inrichting

- de weg is toe aan groot onderhoud zoals blijkt uit het wegbeheerplan

 

Beschikbaar budget was niet toereikend. In de meerjarenramingen nemen we een aanvullend budget op van € 554.500. We beginnen in 2019 met de voorbereiding.Toelichting

--
Kwaliteit