Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

3.001 We revitaliseren onze bestaande bedrijven terreinen.

3.001 We revitaliseren onze bestaande bedrijven terreinen.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2025

Met het Bedrijventerreinenprogramma pakken we de veroudering en verrommeling van onze bedrijventerreinen aan. Dit doen we door onze terreinen toekomstbestendig te maken op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en eenduidigheid.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2018 hebben we gewerkt aan het bedrijventerrein Prelaatweg te Westkapelle (verbreden toegangsweg), Rapenburgweg te Meliskerke (Opplussen parkeerterrein) en Oosterloo te Domburg (sloop loods en saneren perceel).  In 2019 staat het bedrijventerrein Karreveld te Koudekerke op het programma.  In het najaar starten we de gesprekken op bedrijventerrein Oude Zandweg te Westkapelle.