Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

3.008 We kennen een budgetsubsidie toe aan de VVV Zeeland voor de periode 2016-2019.

3.008 We kennen een budgetsubsidie toe aan de VVV Zeeland voor de periode 2016-2019.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2019

Het nieuwe budgetsubsidiebesluit 2016-2019 voor de VVV Zeeland is op de Veerse situatie toegesneden. We maakten prestatieafspraken over het gastheerschap en de marketing/promotie. Ook blijft het stadshuis vaker en langer open. Aan de hand van begroting, jaarrekening en activiteitenplan vindt een evaluatie van de prestatieafspraken plaats. Voor de uitbreiding van de openstelling van de VVV in het stadshuis van Veere is € 15.000 nodig.Toelichting

G
Kwaliteit

We maakten prestatieafspraken voor de periode 2016-2019 met VVV Zeeland over wat zij moeten doen op het gebied van gastheerschap en promotie voor Veere. Jaarlijks overleggen wij op gezette tijden. Eind 2018 ontvingen wij het jaarverslag en jaarrekening 2017 om dit te beoordelen. In mei 2019 ontvingen wij het jaarverslag en jaarrekening 2018 om dit te beoordelen.

VVV Zeeland kent momenteel financiële problemen. VVV Zeeland is gevraagd door Provincie Zeeland om in september een plan van aanpak voor de toekomst te presenteren. De afgelopen periode hebben VV Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, de Provincie Zeeland, zowel ambtelijk als bestuurlijk, regelmatig overleggen gevoerd over de toegevoegde waarde en de toekomst van de VVV. Afhankelijk van dit plan van aanpak zullen we beslissen over onze samenwerking en toekomstige subsidiebijdragen.